Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Valgkomiteen

Valgkomiteen består av 6 medlemmer og velges av Årsmøtet etter forslag fra styret. Medlemmene velges for to år, halvparten av medlemmene er på valg hvert år. Følgende ble valgt til ny valgkomite av årsmøtet 22.03.2017

">Elin Steen

Rådgiver, Fakuletsadministasjonen, SU

">Per Magne Walde

Førsteamanuensis, Avd for biologiske fag, Ålesund

">Ingerid Arbo

Forsker, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, MH

">Gunnar Grut

Universitetslektor, Institutt for lærerutdanning, SU

">Berit Gullikstad

Førsteamanuensis, Institutt for tverrrfaglige kulturstudier

">Hans Jørgen Roven

Professor, Institutt for materialteknologi/NT

  • Del denne siden: