Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Styremøter og referat

Lokallagsstyret

Lokallagsstyret velges av Årsmøtet. Styret består av 7 representanter, inkludert Hovedtillitsvalgt, og 3 vararepresentanter. Styremedlemmene velges normalt for to år av gangen, varamedlemmene for ett år. Sammensetningen gjenspeiler Forskerforbundets medlemsmasse på NTNU. Lokallagsstyret møtes normalt en gang i måneden i semesteret.

Styreleder

 

 

Patric Wallin

Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring, SU 

e-post: 

tel.  92097119

Hovedtillitsvalgt

 

 

Lisbeth Aune

Forskerforbundet NTNU

e-post:

tel. 735 96273 / mob. 41419452

 

Nestleder/Styremedlem

 Tord Mjøsund Talmo

Førstelektor, Institutt for matematiske fag, IE

e-post:

tel.  735 59758 / mob. 975 41 883

 

 

Styremedlem

 

 Ann-Katrin Stensdotter

Professor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, MH

e-post:

tel. 735 59277

Styremedlem

 

Kristin Nørsett

Førstelektor, Institutt for bioingeniørfag, NV

e-post:

tel. 725 25355

 

 

 

Styremedlem

 

 

 Linda Katrin Myren Vada

 

Seniorrådgiver, Seksjon for økonomirådgivning / Ålesund

e-post:

tel. 701 61467 / mob. 917 53 724

 

Styremedlem

 

 Magnus Rom Jensen

Universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket

e-post:

tel. 735 90208


1. varamedlem

 

 

Gry Eva Sinkaberg Alterskjær

Seniorrådgiver, HR- og HMS-avdelingen

e-post:

tel. 73598037 / 95960246


2. varamedlem

 

Anneli T. Østlien

Rådgiver, Institutt for datateknologi og informatikk, Gjøvik

e-post:

tel. 61135120 / 97653211

 

3. varamedlem

 

Markus Sebastian Storeide

Stipendiat, Institutt for datateknologi og informatikk, Gjøvik

e-post:

Tlf: +4792672093

  • Del denne siden: