Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Styremøter og referat

Lokallagsstyret

Lokallagsstyret velges av Årsmøtet. Styret består av 7 representanter, inkludert Hovedtillitsvalgt, og 3 vararepresentanter. Styremedlemmene velges normalt for to år av gangen, varamedlemmene for ett år. Sammensetningen gjenspeiler Forskerforbundets medlemsmasse. Lokallagsstyret møtes normalt en gang i måneden i semesteret. Fra årsmøtet 22. mars 2017 er styrets sammensetning slik:

Styreleder

 

 

Jon Anders Risvaag

Førsteamanuensis, Institutt for arkeologi og kulturstudierstudier, VM

e-post:

tel. 735 50511

Nestleder

 

 

Gunnhild N. Furnes

Seniorrådgiver, Avdeling for helsefag / NTNU i Ålesund

e-post:

tel. 701 61204 / mob. 913 97 132

Hovedtillitsvalgt

Gry Eva Sinkaberg Alterskjær

Forskerforbundet NTNU

e-post:

tel. 735 98037 / mob. 959 60 246

 

Styremedlem

 

 

Ann-Katrin Stensdotter

Professor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap / MH

e-post:

tel. 735 59277

Styremedlem

 

Kristin Nørsett

Forsker, Institutt for datateknologi og informatikk, IE-fak

e-post:

tel. 725 25355

 

Styremedlem

 

 

Tord Mjøsund Talmo

Førstelektor, Institutt for allmennfag, IE

e-post:

tel. 735 59758 / mob. 975 41 883

Styremedlem

 

 

Magnus Rom Jensen

Universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket

e-post:

tel. 735 90208


1. varamedlem

 

 

 

Jens Rohloff

Rådgiver, Forskningsseksjonen, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

e-post:

tel.73591903/4797608994


2. varamedlem

 

Erna Håland

Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring, SU-fak

e-post:

tel. 73592864

 

3. varamedlem

 

 

Stein Runar Olsen

Seniorrådgiver, Seksjon for utdanning, Gjøvik

e-post:

tel. 61134188

  • Del denne siden: