Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Klubbstyrer

Som følge av fusjonen mellom NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund 1. januar 2016, fusjonerte også Forskerforbundets lokallag ved de fire institusjonene. Vi vil jobbe videre i hele 2016 med å bygge en hensiktsmessig organisasjon. For å ivareta medlemmenes interesser best mulig og sikre kontinuitet og medvirkning, er det opprettet klubber ved de tre tidligere høgskolene. Klubbenes tillitsvalgte og styrer skal ivareta medvirkning og medlemspleie. Klubbstyrene har en rådgivende funksjon for lokallagsstyret.

NTNU i Gjøvik

Tillitsvalgt/klubbleder:Hans Engenes
E-post:
Telefon:611 35196 / 941 32765
Besøksadresse:Kontor nr. C128

NTNU i Ålesund

Tillitsvalgt/klubbleder:Gunnhild N. Furnes
E-post:
Telefon:701 61204 / 913 97132
Besøksadresse:Larsgårdsvegen 2
  • Del denne siden: