Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lokale lønnsforhandlinger 2017

Det er avsatt midler for vårt tariffområde (0,8% av den totale lønnsmasssen) til lokale lønnsforhandlinger i 2017. Virkningsdato for dette er 01.07.17, dvs at resultatet av forhandlingene blir utbetalt til den enkelte med virkning fra den dato. Dette kommer i tillegg til det generelle tillegget som alle våre medlemmer fikk med virkning fra 01.05.17.

Ved NTNU er vi fortsatt (pr 20.08.17) i forhandlinger med arbeidsgiver om hvordan årets lokale lønnsmidler skal fordeles. Med alle forbehold om det vi endelig blir enig om, kan det se ut for at vi i år lander på en modell der alle får en andel "lønnspotten", dvs uten at det gjennomføres ordinære lønnsforhandlinger på individuelt grunnlag.

Hvis vi blir enige om en slik form for "flat" fordeling av "potten", betyr det at ingen trenger sende inn lønnskrav i år.

Vi vil sende ut informasjon om det endelige resultatet av forhandlingene så snart de er klare.

Tariff-app

Unio har lansert en tariff-app for tillitsvalgte og medlemmer. 

I appen finner du sentrale avtaler systematisert per tariffområde, samt nyheter om tariffoppgjørene.

Appen kan lastes ned gratis fra App Store og Google Play. Søk på «unio tariff».

Du kan påvirke din egen lønn

I Forskerforbundets guide til lønnsheving får du god veiledning til hvordan du kan påvirke din egen lønn. Se også tips til lønnssamtalen og ved jobbskifte.

2.3.4-forhandlinger i 2016

Det er så langt planlagt 2.3.4-forhandlinger:

Fredag 27. mai

Fredag 2. september

 

Send krav inn til oss i god tid før disse datoene, senest 2 uker før.

Lønn

Forskerforbundet har lønn som sitt hovedfokus fram mot 2016. Et grunnleggende prinsipp for Forskerforbundet er at lønnsnivået skal gjenspeile medlemmenes kompetanse, ansvar og innsats.

Som ansatte i staten får NTNUs ansatte sin lønn fastsatt som en kombinasjon av resultater fra sentrale forhandlinger og lokale tillegg.

Årlige lokale lønnsforhandlinger - 2.5.1-forhandlinger - foregår normalt hvert andre år. Vi er nå i gang med årets forhandlingsmøter. Siste møte er planlagt 29. november. Resultatet vil bli offentliggjort rundt 1.-2. desember 2016.

Lønnsforhandlinger på særlig grunnlag - 2.5.3-forhandlinger -gjennomføres normalt to ganger per semester. Personalavdelingen ved NTNU fastsetter datoer, og disse blir lagt ut her så snart de er fastsatt.

Gry Eva Sinkaberg Alterskjær er forhandlingsleder for Forskerforbundet ved NTNU. Ta gjerne også kontakt med Kristin Dæhli for spørsmål.

Justering av lønn - 2.5.5

Inntil 12 måneder etter nytilsetting og ved overgang fra midlertidig til fast stilling, skal arbeidsgiver vurdere arbeidstakerens lønnsplassering etter punkt 2.5.5 i Hovedtariffavtalen. Dette er også forankra i lønnspolitikken til NTNU (tilgang krever i NTNUs intranett).

  • Del denne siden: