Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Tariff-app

Unio har lansert en tariff-app for tillitsvalgte og medlemmer. 

I appen finner du sentrale avtaler systematisert per tariffområde, samt nyheter om tariffoppgjørene.

Appen kan lastes ned gratis fra App Store og Google Play. Søk på «unio tariff».

Du kan påvirke din egen lønn

I Forskerforbundets guide til lønnsheving får du god veiledning til hvordan du kan påvirke din egen lønn. Se også tips til lønnssamtalen og ved jobbskifte.

Lønn

Forskerforbundet har lønn som sitt hovedfokus. Et grunnleggende prinsipp for Forskerforbundet er at lønnsnivået skal gjenspeile medlemmenes kompetanse, ansvar og innsats. Som ansatt i staten får NTNUs ansatte sin lønn fastsatt som en kombinasjon av resultater fra sentrale forhandlinger og lokale tillegg.

Lokale lønnsforhandlinger - 2.5.1-forhandlinger - foregår normalt hvert andre år.

Lønnsforhandlinger på særlig grunnlag - 2.5.3-forhandlinger -gjennomføres normalt to ganger per semester. Personalavdelingen ved NTNU fastsetter datoer, og disse finner dere på innsida.

Lisbeth Aune er forhandlingsleder for Forskerforbundet ved NTNU. Ta gjerne også kontakt med for spørsmål.

Justering av lønn - 2.5.5

Inntil 12 måneder etter nytilsetting og ved overgang fra midlertidig til fast stilling, skal arbeidsgiver vurdere arbeidstakerens lønnsplassering etter punkt 2.5.5 i Hovedtariffavtalen. Dette er også forankra i lønnspolitikken til NTNU (tilgang krever i NTNUs intranett).

  • Del denne siden: