Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Følg med på fusjonsarbeidet

Følg Forskerforbundet ved NTNU på Facebook.

fusjonsprosjektets nettside ligger informasjon om fusjonsprosjektet i 2015.

 

Ta kontakt

Er du usikker på din arbeidssituasjon nå i fusjonen? Da tar du kontakt med din leder eller med tillitsvalgt.

Forskerforbundet er med der brikkene legges og beslutningene tas.

Fusjonen er nå en realitet, men en stor del av arbeidet gjenstår. Vi bruker mye av vår kapasitet på på være involvert i arbeidet med å etablere organisasjonen for det nye NTNU og med å sikre arbeidsvilkårene til de ansatte i prosessen. Vi som er ansatte har innsikt som er avgjørende for at et nytt NTNU skal bli en suksess. Derfor må vi være med der vi kan påvirke beslutingene som blir tatt om hvordan framtidens NTNU blir. Vi gjør det vi kan for at resultatet blir best mulig for de ansatte ved NTNU - og for NTNU.

Medvirkning fra de ansatte og samarbeid mellom fagforeningene

Fusjonsarbeidet i 2015 var organisert som et prosjekt. Dette prosjektet er nå avsluttet, og arbeidet fortsetter i NTNUs ledelsesorganer og de ordinære medbestemmelsesorganene. Fagforeningene ved NTNU fortsetter det fruktbare samarbeidet seg imellom i de videre prosessene. Ledelsen ved NTNU har gitt uttrykk for at medvirkningen fra ansatterepresentantene fra fagforeningene har bidratt positivt og konstruktivt til fusjonsprosessen.

Fusjon av Forskerforbundets lokallag

Fra 1. januar 2016 er Forskerforbundets lokallag ved de fire fusjonspartnerne slått sammen til ett lokallag – Forskerforbundet ved NTNU. Forskerforbundet vil imidlertid fortsatt ha stedlig representasjon ved campus Ålesund og Gjøvik, men formen på dette er per nå ikke endelig avgjort.

16. mars 2016 holdt Forskerforbundet ved NTNU sitt første felles årsmøte for medlemmer i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. Årsmøtet vedtok arbeidsprogram for 2016 der organisering av Forskerforbundets lokallag i det nye NTNU er et av hovedområdene. Årsmøtet ønsker bred involvering i denne prosessen.

  • Del denne siden: