Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lokale forhandlinger 2016

Local salary negotiations at NHH Fall 2016: Application dead line Monday October 3.

 

Information regarding the local salary negotiations at NHH this fall are now posted on Paraplyen.  Claim form and guidelines can be downloaded here. For more information about the local negotiations you can contact . Members of FFTA can contact .

 

Lokale lønnsforhandlinger ved NHH høsten 2016: Søknadsfrist mandag 3. oktober

 

En nyhetssak med administrasjonens redegjørelse for de lokale lønnsforhandlingene ved NHH i høst er nå lagt ut på Paraplyen.

 Alle medlemmer i Forskerforbundet som ønsker å bli vurdert for lønnsopprykk, bør sende inn søknad.

 Se personalmeldingen for hvilke kriterier som vektlegges i lønnsforhandlingene. Vi kjenner ikke tilstrekkelig godt til alle våre medlemmer, og er helt avhengige av å motta aktuelle opplysninger som kan brukes som argumenter i lønnsforhandlingene med arbeidsgiver.

 Det er en fordel med en konsis og poengtert søknad, med fokus på innsats relatert til de aktuelle kriteriene. 

 For medlemmer av FFTA, bibliotekarer og universitetsbibliotekarer skal søknad sendes til .

 For andre medlemmer i Forskerforbundet skal søknad sendes til .

 

 

Søknadsfrist mandag 3. oktober.  Kravskjema finner du på FF sine nettsider.

 Vi kan selvfølgelig ikke love positivt utfall av alle søknader, men vi vil stå på for våre medlemmer i forhandlingene.

 Vi oppfordrer våre medlemmer til selv å ta ansvar for å heve egen lønn. I denne sammenheng vil det være naturlig å sende kopi av søknaden til instituttleder og/eller be instituttleder om en lønnssamtale (jfr Hovedtariffavtalen §3 pkt 5 Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling).

 Det lønnspolitiske dokumentet for NHH kan være nyttig i søknadsprosessen.

 Tirsdag 27. september kl 1015-11 vil vi ha et kort lønnsseminar hvor vi gjennomgår muligheter for lønnsheving gjennom sentrale og lokale forhandlinger. Seminaret vil bli holdt i auditorium Jan Mossin.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Lokallag av Forskerforbundet ved NHH 

  • Del denne siden: