Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundet ved Nasjonalmuseet

Forskerforbundet ved Nasjonalmuseet ble oppretta samtidig med museet i 2003. Forskerforbundet ved Nasjonalmuseet er en sammenslåing av de tidligere lokallaga ved Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Riksutstillinger, Arkitekturmuseet og Kunstindustrimuseet.

Hva særpreger Forskerforbundet ved Nasjonalmuseet:

  • Vi organiserer medlemmer med høyere utdannelse i vitenskapelige stillinger og teknisk administrative stillinger. Vi har medlemmer innen museale fagfelt som bibliotek, samling, utstilling og formidling, samlingsforvaltning og ledelse.
  • Vi har lang erfaring med fagforeningsarbeid i museet som lønnsforhandlinger, omstilling, omorganiseringer, konfliktløsning og personalsaker.

Lokallagsleder:

Kaja Maria Ranveig Hjort (

Hovedtillitsvalgt:

Talette Rørvik Simonsen (

Styremedlemmer:

Knut Astrup Bull (kasserer)

Birgitte Sauge

Magnus Bognerud

Dag Hensten