Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundet ved Meteorologisk institutt

Velkommen til Forskerforbundet ved Meteorologsik institutt (MET). Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling.

Forskerforbundet ved MET består av lokallagsstyret som står for den daglige driften av lokallaget med kontakt med administrasjonen og ledelsen ved instituttet og Forskerforbundet sentralt. I valgkretsene finnes lokaltillitsvalgte som tar vare på de lokale medlemmene og saker som angår enheten som de representerer.

Klubbene er geografiske inndelinger som følger opp driften av de regionale sakene. Klubbene utnevner delegater til årsmøtet som er lokallagets øverste organ. Forskerforbundets lokallag ved MET består av ca 180 medlemmer.

Kontakt oss: