Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundet ved Kunnskapsdepartementet

Forskerforbundet ved KD ble opprettet desember 1998. I dag har vi 26 medlemmer (pr 1. april 2016). Forskerforbundet sentralt er medlem av hovedorganisasjonen UNIO. I KD deltar vi også i UNIO-samarbeidet.

Styret for Forskerforbundet i KD:

Leder  
Sigrid Tollefsen (FO)  
   
Styremedlemmer  
Jan Peter Strømsheim (OA)  
Finn-Hugo Markussen (UH)  
Berit Nereng (FO)  

Kontakt oss

Forskerforbundet
ved Sigrid Tollefsen
Kunnskapsdepartementet
P.b. 8119 Dep
0032 Oslo

Tel 22 24 74 93 /976 88 798   E-post