Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Årsmøte 2021

Protokoll

Årsmøtet ble avholdt i Zoom 25. mars 2021, kl. 14.15-15.45. 16 medlemmer møtte fram. Under følger et kort referat og en beskrivelse av hvilke vedtak som ble gjort:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 2: Valg av møteleder

Vedtak: Tove Sørum ble valgt til møteleder.

Sak 3: Valg av referent

Vedtak: Øyvind Gjems Fjeldbu ble valgt til referent.

Sak 4: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Vedtak: Karin Margrethe Stokke og Joakim Karlsen ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 5: Årsmelding for lokallaget 2020

Årsmeldingen var vedlagt møteinnkallingen. Hovedtillitsvalgt orienterte årsmøtet om innholdet i den.

Vedtak: Årsmeldingen for lokallaget 2020 ble enstemmig godkjent.

Sak 6: Godkjenning av lokallagets regnskap 2020

Regnskapet var vedlagt møteinnkallingen. Hovedtillitsvalgt orienterte om regnskapet. Det har ikke blitt som opprinnelig budsjettert, i hovedsak fordi medlemsarrangementer som var planlagt, ikke lot seg arrangere på grunn av COVID-19-situasjonen. Overskuddet flyttes over til neste års budsjett.

Vedtak: Lokallagets regnskap for 2020 ble enstemmig godkjent.

Sak 7: Godkjenning av lokallagets arbeidsprogram 2021

Arbeidsprogrammet var vedlagt møteinnkallingen. Hovedtillitsvalgt gikk gjennom og orienterte om programmet.

Vedtak: Lokallagets arbeidsprogram for 2021 ble enstemmig godkjent.

Sak 8: Godkjenning av lokallagets budsjett 2021

Budsjettet var vedlagt møteinnkallingen. Hovedtillitsvalgt orienterte om budsjettet.

Vedtak: Lokallagets budsjett for 2021 ble enstemmig godkjent.

Sak 9: Forslag om endringer i lokallagsvedtektenes §4

Endringene var vedlagt møteinnkallingen. Hovedtillitsvalgt orienterte om dem.

Vedtak: Endringer i lokallagsvedtektenes §4 ble enstemmig godkjent.

Sak 10: Valg

a) Valg av hovedtillitsvalgt 2021-2023

Vedtak: Ragnar Knudsen ble enstemmig gjenvalgt som hovedtillitsvalgt for perioden 2021-2023.

b) Valg av lokallagsstyre og tillitsvalgte 2021-2022

Lokallagstyret vil bestå av følgende tillitsvalgte (og varatillitsvalgte) for 2021-2022

Verv/klubb

Tillitsvalgt (periode)

Varatillitsvalgte (periode)

Hovedtillitsvalgt

Ragnar Knudsen (2021-2023)

 

Lokallagsleder

Tove Sørum (2020-2022)

 

Fakultet for lærerutdanninger og språk

Inntil tre valgte tillitsvalgte (2020-2022)

Inntil tre varatv. for ett år (2021-22)

Fakultet for helse, velferd og organisasjon

Inntil to valgte tillitsvalgte (2020-2022)

Inntil to varatv. for ett år (2021-22)

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi

Inntil to valgte tillitsvalgte (2020-2022)

Inntil to varatv. for ett år (2021-22)

Akademi for Scenekunst

En tillitsvalgt (2021-23). Ingen forslag mottatt.

En varatv. (2021-22) Ingen forslag mottatt.

Administrasjonen

Øyvind G. Fjeldbu og Valbona S. Wilhelmsen (2020-2022)

Ingunn Stordahl 2021-22

 

Tillitsvalgte og varatillitsvalgte som ikke er på valg i 2021, innplasseres i aktuelt fakultet av lokallagsstyret etter at innplassering av ansatte i ny faglig organisasjon er gjennomført:

 • Andrew Thomas
 • Daniel Lees Fryer
 • Trude Tonholm
 • Birte Sjursnes
 • Joakim Karlsen
 • Jan Moren (vara)
 • Adrian K. Rasmussen (vara)

Varatillitsvalgte som er på valg for perioden, og som følge av valg i klubbmøter i forkant av årsmøtet, innplasseres i aktuelt fakultet av lokallagsstyret etter at innplassering av ansatte i ny organisasjon er gjennomført.

 • Kari Megrund
 • Per Erik Skogh Nilsen
 • Ilka Nagel
 • Camilla Bjørke

Administrasjonen er ikke berørt av ny faglig organisering, og er innplassert i oversikten. Det innstilles fra klubben at Ingunn Stordahl gjenvelges som vara 2021-2022.

Vedtak: Valg av varatillitsvalgte for 2021-2022 ble enstemmig godkjent i henhold til gjennomførte valg i klubbene, jf. listen over. Det ble videre vedtatt at lokallagsstyret innplasserer de valgte tillitsvalgte og varatillitsvalgte for 2020-2022 respektive 2021-2022 i aktuelt fakultet i henhold til deres innplassering som ansatte i ny organisasjon. Lokallagsstyret utpeker Forskerforbundets IDF-representant i de nye fakultetene etter innstilling fra de tre klubbene.

Sak 11: Innkomne saker/Eventuelt

I forkant av årsmøtet foreslo et medlem å innføre en ny budsjettpost. Forslaget gikk kortfattet ut på at fagforeningen setter av midler for å støtte medlemmers mulighet til å delta på konferanser eller drive annen form for nettverksbygging som arbeidsgiver ikke dekker.

Vedtak: Lokallaget innfører en slik ordning f.o.m. budsjettet for 2022. Lokallaget må før den tid behandle kriteriene for en slik ordning.

 • Del denne siden: