Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundet ved Høgskolen i Østfold

Forskerforbundet er den største fagforeningen i Norge for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling!

Forskerforbundets hovedmål er økt lønn, bedre arbeidsbetingelser og styrkede rettigheter for våre medlemmer.

Lokallaget til Forskerforbundet ved Høgskolen i Østfold har over 200 medlemmer og er delt opp i klubber som følger høgskolens organisering. Vi har tillitsvalgte ved alle fakulteter og avdelinger, med medlemmer fra alle fagmiljøene og administrasjonen. Lokallagets arbeid ledes og koordineres av hovedtillitsvalgt og lokallagsleder.


Tillitsvalgte i Forskerforbundet ved HiØ  studieåret 2022-2023 

Hovedtillitsvalgt: Ragnar Knudsen

Lokallagsleder: Tove Sørum


Fakultet LUSP:

 Fakultetstillitsvalgte

 Andrew Thomas

Sandra Fylkesnes

Camilla Bjørke

 Varatillitsvalgte

 Ilka Nagel  

Fakultet IIØ:

 Fakultetstillitsvalgte

 Per-Erik Skogh   Nilsen

 Varatillitsvalgte

Jonas Bjertnes Jacobsen

 

Fakultet HVO:

 Fakultetstillitsvalgte

 Trude Tonholm

 Birte Sjursnes

 Varatillitsvalgte

 Kari Megrund

 Jan Moren

Akademi for Scenekunst

Plasstillitsvalgt: 

Electa W. Behrens

Administrasjonen:

 Plasstillitsvalgte

Valbona S. Wilhelmsen

Siv Skaarer Hansen

 Varatillitsvalgte