Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Virksomhetstype

Sektor

Lokallag

Forskerforbundet har rundt 270 lokallag. Det skal etableres lokallag ved alle virksomheter der Forskerforbundet har tre eller flere medlemmer.

Lokallag/forening Kontaktperson Telefon E-post
Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV Anders Thorgersen
95784310
Arbeidstilsynet Marianne Fagerhaug
92269401
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Søren S. Sørensen
90126421
Arkivverket Jo Rune Ugulen Kristiansen
90540721
Artsdatabanken Toril Loennechen Moen
41120689
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Anette Schjerpen Hoel
41145767
De nasjonale forskningsetiske komiteene Ingrid Torp
98203223
Direktoratet for e-helse Gunnhild Orten
92283033
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) Herdis Kolle
91848620
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Harald Fardal
90606586
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Terje Christensen
48230716
Fiskeridirektoratet Ståle Berglund
90551344
Folkehelseinstituttet Kari Alver
97626167
Forsvarets etterretningshøgskole Send e-post
Forsvarets fellestjenester Frode Færøy
90623749
Forsvarets forskningsinstitutt Eirik Svinsås
92627767
Forsvarets høgskole Kjetil Enstad
91585116
Forsvarsstaben Christian Kjelstrup
98452600
Fylkesmannen i Trøndelag Tore Haugnes
93651384
Havforskningsinstituttet Nina Sylvia Liland
99540335
Helse- og omsorgsdepartementet Monica Skjøld Johansen
47951221
Helsedirektoratet Janicke Fischer
97721390
Høgskolen i Innlandet Bente Ovédie Skogvang
95704433
Høgskolen i Molde Ragnhild Oddrun Ekren Brakstad
48405461
Høgskolen i Østfold Ragnar Knudsen
45472027
Høgskulen i Volda Torill Sølvi Engeseth
45806705
Høgskulen på Vestlandet Gjert-Anders Askevold
97097385
Kartverket Frank Johnsen
93875937
Klima- og miljødepartementet Ingvild Stephanie Swensen
99004171
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Send e-post
Konkurransetilsynet Signe Aase Abrahamsen
41177446
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Elisabeth Fransson
+4795922205
Kripos Eystein Myking
91755210
Kulturdepartementet Tonje Johansson
90519768
Kulturrådet Rannveig Sjøvaag
97189501
Kulturtanken Charlotte Blanche Myrvold
92293032
Kunnskapsdepartementet Ferdinand Mohn
48444280
Kunst i offentlige rom - KORO Trude Schjelderup Iversen
41664404
Kunsthøgskolen i Oslo Merete Lingjærde
90918358
Kystverket Tommy Haugsnes
48882142
Mattilsynet Aslaug Hagen
48128042
Meteorologisk institutt Jo Asplin
97705436
Miljødirektoratet Odd Arild Vik
99799583
Nasjonalbiblioteket Brynjar Kulset
99018283
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider Kjersti Holien Kristoffersen
90260737
NOKUT Christin Drangsland
92815414
Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid Ida Kristine Lindkvist
95960927
Nord universitet Robin Munkvold
99636598
Norges geologiske undersøkelse Martina Böhme
95839296
Norges handelshøyskole Sigrid Lise Nonås
41932918
Norges idrettshøgskole Christian Thue Bjørndal
40898766
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lena Marie Kjøbli
91544501
Norges musikkhøgskole Anders Eggen
47400225
Norges vassdrags- og energidirektorat Send e-post
Norsk institutt for bioøkonomi Inger Sundheim Fløistad
45227021
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Kristin Fagerlid
92291801
Norsk polarinstitutt Magnus Andersen
97534069
Norsk Romsenter Hans Morten Synstnes
99208252
NTNU Lisbeth Aune
41419452
NUPI Benjamin de Carvalho
41429826
Nærings- og fiskeridepartementet Helga Marie Johnsen
90852903
Oljedirektoratet Kjetil Kaada
94878311
OsloMet - storbyuniversitetet Erik Dahlgren
90550355
Patentstyret Bente Fjeldberg
47268916
Politihøgskolen Lillis Rabbing
93085598
Riksantikvaren Bjørn-Håkon Eketuft Rygh
92697369
Sametinget Inger Anne Pulk
41325680
Samisk høgskole Inga Påve Idivuoma
0046702620053
Skatteetaten Send e-post
Språkrådet Marianne Aasgaard
92428097
Statens arbeidsmiljøinstitutt Dagfinn André Matre
47236047
Statens helsetilsyn Bente Kristin Smedbråten
90561003
Statens legemiddelverk Øyvind Holte
91523613
Statens vegvesen Jan Kristian Jensen
40202790
Statistisk sentralbyrå Siv Hunstad
90552933
Statped Mari Skjesol Johansen
41412477
Statsbygg Mette Emilie Jakobsen
95134472
Statsforvalteren i Innlandet Heidi Marie Kragerud
99512671
Statsforvalteren i Nordland Sidsel Schjelderup
47757410
Stortinget Send e-post
UiT Norges arktiske universitet Ellen Karoline Dahl
92829334
Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Jon Nornes
97017736
Universitetet i Agder Tom Roar Eikebrokk
99739907
Universitetet i Bergen Petter Jordan
41204149
Universitetet i Oslo Belinda Eikås Skjøstad
47390943
Universitetet i Stavanger Arnljot Corneliussen
90105205
Universitetet i Sørøst-Norge Sigurd Hareide
97521845
Utdanningsdirektoratet Benedicte Helgesen Bergseng
92060409
Utenriksdepartementet Toril Ivarsøy
91133915
Utlendingsdirektoratet Beate Martnes
Veterinærinstituttet Christiane Kruse Fæste
93883796