Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Landsrådet 2016–2018

I perioden 2016–2018 sitter disse lokallagene i Landsrådet:

Automatisk representasjon (10 største lokallag):

Forskerforbundet ved Høgskolen i Sørøst-Norge
Forskerforbundet ved Nord universitet
Forskerforbundet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Forskerforbundet ved NTNU (2)
Forskerforbundet ved OsloMet – storbyuniversitetet (2)
Forskerforbundet ved Oslo universitetssykehus HF
Forskerforbundet ved Universitetet i Agder
Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen (2)
Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo (2)
Forskerforbundet ved UiT Norges arktiske universitet (2)

Arkiv, bibliotek og museum (5):

Forskerforbundet ved Arkivverket
Forskerforbundet ved Henie-Onstad kunstsenter
Forskerforbundet ved KODE – Kunstmuseene i Bergen
Forskerforbundet ved Nasjonalbiblioteket
Forskerforbundet ved Riksantikvaren

Fylkeskommuner og kommuner (1):

Forskerforbundet ved Bergen kommune

Helseforetak og sykehus (2):

Forskerforbundet ved Akershus universitetssykehus HF
Forskerforbundet ved Sørlandet sykehus HF

Høgskoler – statlige (5):

Forskerforbundet ved Høgskolen i Innlandet
Forskerforbundet ved Høgskolen i Volda
Forskerforbundet ved Høgskolen i Østfold
Forskerforbundet ved Høgskulen på Vestlandet
Forskerforbundet ved Samisk høgskole

Høgskoler – private (1):

Forskerforbundet ved Dronning Mauds Minne, Høgskolen

Institutt – offentlige (5):

Forskerforbundet ved Folkehelseinstituttet
Forskerforbundet ved Forsvarets forskningsinstitutt
Forskerforbundet ved Havforskningsinstituttet
Forskerforbundet ved NIBIO
Forskerforbundet ved NIFES
(fra 2018 fusjonert med Havforskningsinstituttet)

Institutt – private (3):

Forskerforbundet ved NIVA
Forskerforbundet ved Stiftelsen SINTEF
Forskerforbundet ved Uni Research

Universiteter og vitenskapelige høgskoler (4):

Forskerforbundet ved Det teologiske menighetsfakultet
Forskerforbundet ved Handelshøyskolen BI
Forskerforbundet ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Forskerforbundet ved Universitetet i Stavanger

Øvrige virksomheter (4):

Forskerforbundet ved Det Norske Videnskaps-Akademi
Forskerforbundet ved Kunnskapsdepartementet
Forskerforbundet ved Norges forskningsråd
Forskerforbundet ved Norsk kulturråd
  • Del denne siden: