Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Landsråd 13.-14. oktober 2008

Referat fra møte i Landsrådet 13.-14. oktober 2008 samt powerpoint-presentasjoner fra møtet.

Referat fra møte i Landsrådet 13.-14. oktober 2008
Referatet ble godkjent av Hovedstyret 5. februar 2009.

Powerpoint-presentasjoner:

Rekruttering og lønn i offentlig sektor
Innledning ved Kjell Gunnar Salvanes
Lønnspolitisk strategi for Forskerforbundet
Innledning ved Frank O. Anthun
Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon
Innledning ved Erik Orskaug
Organisasjonsutviklingsprosjektet: Bakgrunn
Innledning ved Joar Flynn Jensen
Organisasjonsutviklingsprosjektet:
Arbeidsgruppe - lokale organisasjonsledd
Innledning ved Joar Flynn Jensen
Organisasjonsutviklingsprosjektet:
Arbeidsgruppe - medlemsgrunnlag og framtidig vekst
Innledning ved Elisabeth Tindeland
Organisasjonsutviklingsprosjektet:
Arbeidsgruppe - sentrale organisasjonsledd
Innledning ved Arvid Ellingsen
Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning?
Innledning ved Taran Thune
Oppsummering ved Bjarne Hodne