Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Landsråd 24.-25. mars 2004

Her finner du referat fra møte i Forskerforbundets Landsråd 24.-25. mars, samt lysark fra innledningene som ble holdt på Landsrådet.

Referat fra Landsråd 24.-25. mars 2004

Vedlegg 1
Pensjonskommisjonens innstilling. Innledning ved Einar Madsen
Vedlegg 2
Lønnsoppgjørene 2004. Innledning ved Svein Kristiansen
Vedlegg 3
Forskernes plass i den norske lønnsfordelingen. Innledning ved Bjørn T. Berg
Vedlegg 4
Ryssdalutvalget og kvalitetsreform. Innledning ved Monica Martinussen
Vedlegg 5
Konsolideringsprosessen i museumssektoren. Innledning ved Brita Alsos
Vedlegg 6
Arbeidslivslovutvalgets innstilling. Innledning ved Nina Sverdrup Svendsen
Vedlegg 7
Arbeidslivslovutvalgets innstilling. Innledning ved Ann Turid Opstad
Vedlegg 8
Medlemsrekruttering. Innledning ved Ragnhild Elster
Vedlegg 9
Grafisk profil. Innledning ved Jorunn Dahl Norgård
Vedlegg 10
Forskningsmeldingen. Innledning ved Einar Jebens