Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Landsrådet 2020 (digitalt)

Årets møte i Landsrådet ble gjennomført som et digitalt møte 2. og 3. november 2020.

(Møtet var utsatt fra opprinnelig dato 24.–25. mars)

Følgende saker ble behandlet på det digitale landsrådsmøtet:

  • Forskerforbundets arbeid med FNs klima- og bærekraftsmål.
  • Økonomiutvalgets rapport som har vært på høring i organisasjonen.
  • Utenlandske arbeidstakere – organisasjonsgrad og rekruttering.
  • Åpen forskning og åpen publisering.
  • Åpen post.

Dagsorden og referat

Dagsorden for møte i Landsrådet 02.–03. november 2020 (pdf)

Referat fra møte i Landsrådet 02.–03. november 2020 (pdf)

Presentasjoner

Vurdering av forskere i et mer åpent forskningssystem (pdf)
Katerini T. Storeng, på vegne av UHRs arbeidsgruppe for evaluering av forskning og forskere

  • Del denne siden: