Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Landsrådet 2022–2024

I perioden 2022–2024 sitter disse lokallagene i Landsrådet:

Automatisk representasjon (10 største lokallag):

Forskerforbundet ved Høgskulen på Vestlandet
Forskerforbundet ved NMBU
Forskerforbundet ved NTNU (2)
Forskerforbundet ved Oslo universitetssykehus HF
Forskerforbundet ved OsloMet – storbyuniversitetet (2)
Forskerforbundet ved UiT Norges arktiske universitet (2)
Forskerforbundet ved Universitetet i Agder
Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen (2)
Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo (2)
Forskerforbundet ved Universitetet i Sørøst-Norge

Arkiv, bibliotek og museum (5):

Forskerforbundet ved Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal (IKA MR)
Forskerforbundet ved KODE Kunstmuseer og komponisthjem
Forskerforbundet ved Nasjonalbiblioteket
Forskerforbundet ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Forskerforbundet ved Riksantikvaren

Fylkeskommuner og kommuner (1):

Forskerforbundet ved Rogaland fylkeskommune

Helseforetak og sykehus (2):

Forskerforbundet ved Akershus universitetssykehus HF
Forskerforbundet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Høgskoler – statlige (3):

Forskerforbundet ved Høgskolen i Innlandet
Forskerforbundet ved Høgskolen i Østfold
Forskerforbundet ved Høgskulen i Volda

Høgskoler – private (1):

Forskerforbundet ved Høyskolen Kristiania

Institutt – offentlige (5):

Forskerforbundet ved Folkehelseinstituttet
Forskerforbundet ved Havforskningsinstituttet
Forskerforbundet ved Meteorologisk institutt
Forskerforbundet ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Forskerforbundet ved Veterinærinstituttet

Institutt – private (3):

Forskerforbundet ved CICERO Senter for klimaforskning
Forskerforbundet ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Forskerforbundet ved SINTEF

Universiteter og vitenskapelige høgskoler (6):

Forskerforbundet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Forskerforbundet ved Kunsthøgskolen i Oslo
Forskerforbundet ved Nord universitet
Forskerforbundet ved Norges idrettshøyskole
Forskerforbundet ved Norges musikkhøgskole

Forskerforbundet ved Universitetet i Stavanger

Øvrige virksomheter (4):

Forskerforbundet ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Forskerforbundet ved Forskningsrådet
Forskerforbundet ved Statsforvalteren i Nordland
Forskerforbundet ved Utdanningsforbundet
  • Del denne siden: