Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Landsrådet 2019–2021

I perioden 2019–2021 sitter disse lokallagene i Landsrådet:

Automatisk representasjon (10 største lokallag):

Forskerforbundet ved Høgskulen på Vestlandet
Forskerforbundet ved NMBU
Forskerforbundet ved NTNU (2)
Forskerforbundet ved Oslo universitetssykehus HF
Forskerforbundet ved OsloMet – storbyuniversitetet (2)
Forskerforbundet ved UiT Norges arktiske universitet (2)
Forskerforbundet ved Universitetet i Agder
Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen (2)
Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo (2)
Forskerforbundet ved Universitetet i Sørøst-Norge

Arkiv, bibliotek og museum (5):

Forskerforbundet ved Arkivverket
Forskerforbundet ved Museum Stavanger
Forskerforbundet ved Nasjonalbiblioteket
Forskerforbundet ved Riksantikvaren
Forskerforbundet ved Stiftelsen Arkivet

Fylkeskommuner og kommuner (1):

Forskerforbundet ved Bergen kommune

Helseforetak og sykehus (2):

Forskerforbundet ved Akershus universitetssykehus HF
Forskerforbundet ved Sørlandet sykehus HF

Høgskoler – statlige (3):

Forskerforbundet ved Høgskolen i Innlandet
Forskerforbundet ved Høgskolen i Østfold
Forskerforbundet ved Høgskulen i Volda

Høgskoler – private (1):

Forskerforbundet ved Høyskolen Kristiania

Institutt – offentlige (5):

Forskerforbundet ved Folkehelseinstituttet
Forskerforbundet ved Forsvarets forskningsinstitutt
Forskerforbundet ved Havforskningsinstituttet
Forskerforbundet ved Meteorologisk institutt
Forskerforbundet ved NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi

Institutt – private (3):

Forskerforbundet ved NINA – Norsk institutt for naturforskning
Forskerforbundet ved Nordlandsforskning
Forskerforbundet ved SINTEF

Universiteter og vitenskapelige høgskoler (6):

Forskerforbundet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Forskerforbundet ved Nord universitet
Forskerforbundet ved Norges handelshøyskole
Forskerforbundet ved Norges musikkhøgskole
Forskerforbundet ved Universitetet i Stavanger

Forskerforbundet ved VID vitenskapelige høgskole

Øvrige virksomheter (4):

Forskerforbundet ved Direktoratet for Arbeidstilsynet
Forskerforbundet ved Forskningsrådet
Forskerforbundet ved Patentstyret
Forskerforbundet ved Statped
  • Del denne siden: