Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Sykepenger

For å få sykepenger må arbeidstaker ha sykmelding fra lege, alternativt benytte egenmelding.

IN ENGLISH: Sickness Benefit

Ansatte som har fått påvist korona har rett til sykepenger. Det krever sykmelding fra lege.

De som er satt i myndighetspålagt karantene for å hindre smitte, har ikke rett til ordinære sykepenger, men må bruke egenmeldinger. I disse tilfellene må de ansatte sjekke med arbeidsgiver hvor mange egenmeldingsdager virksomheten har.

Myndighetene oppfordrer arbeidsgiver til at de ansatte som er satt i myndighetspålagt karantene skal kunne bruke utvidet egenmelding i 14 dager. Regelverket åpner allerede for at arbeidsgiver kan gi utvidet egenmelding i hele arbeidsgiverperioden, dvs. 16 dager.  

Isolerer man seg i frykt for å bli smittet (selvisolering), uten å ta kontakt med eller få vurdert situasjonen av lege, har man ikke rett til sykepenger.

NAV: Sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset

Torsdag 12. mars ble det vedtatt at alle som har vært på reise utenfor Norden, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om en har symptomer eller ikke. Anbefalingen har tilbakevirkende kraft i tid, og gjelder fra torsdag 27. februar. Lørdag 14. mars ble dette utvidet til også å gjelde personer som ankommer fra Danmark og Island. Fra tirsdag 17. mars gjelder dette også reiser fra Sverige og Finland, men uten tilbakevirkende kraft.

Ettersom det er snakk om et forbud mot å utføre arbeid i henhold til smittevernloven, vil de som er omfattet ha rett til sykepenger.

Regler for arbeidsgiverperioden gjelder som før, også ved sykmelding som følge av korona.

Regjeringen.no: Be om egenmelding for karantene

Regjeringen.no: Informasjon om reiser og koronavirus

Helsenorge.no: Koronavirus og reise

Artikkel oppdatert tirsdag 17. mars

  • Del denne siden: