Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Sykepenger

For å få sykepenger må arbeidstaker ha sykmelding fra lege, alternativt benytte egenmelding.

IN ENGLISH: Sickness Benefit

Alle som er sykemeldt grunnet koronapandemien har rett på sykepenger. Dette gjelder personer som enten er, eller mistenkes å være, smittet av koronaviruset.

NAV har i utgangspunktet et krav om legeerklæring for å akseptere sykmelding, men har nå fått hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring.

Det er bare de som er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene, som har rett til sykmelding. Arbeidstakere oppfordres til å jobbe hjemmefra hvis det er mulig. Egenmelding skal alltid vurderes før sykmelding.

Regjeringen besluttet 31. mars å utvide retten til bruk av egenmelding for arbeidstakere til 16 dager. Dette gjelder alle typer sykefravær. Endringen har virkning fra og med mandag 16. mars.

Isolerer man seg i frykt for å bli smittet (selvisolering), uten å ta kontakt med eller få vurdert situasjonen av lege, har man ikke rett til sykepenger.

NAV: Sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset

Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Ettersom det er snakk om et forbud mot å utføre arbeid vil de som er omfattet ha rett til sykepenger. Der det er nedlagt forbud mot å arbeide (pålagt karantene) av rett myndighet, kan det gis rett til sykepenger etter folketrygdloven §8-4 tredje ledd bokstav f.

Arbeidsgiver får refundert sykepenger fra fjerde dag for korona-relatert sykefravær. Arbeidstaker må i egenmeldingen informere om at sykefraværet skyldes koronapandemien. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for slikt sykefravær. Disse reglene har virkning fra og med mandag 16. mars.

Regjeringen.no: Oppdaterte regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Regjeringen.no: Be om egenmelding for karantene

Regjeringen.no: Informasjon om reiser og koronavirus

Helsenorge.no: Koronavirus og reise

Artikkel oppdatert onsdag 8. april

  • Del denne siden: