Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lønnsoppgjør og sentrale avtaler

Som en følge av den alvorlige og usikre økonomiske situasjonen vi er i, blir forhandlinger om lønninger og arbeidsbetingelser utsatt til august/september. Her samler vi infomasjon om inngåtte avtaler i de ulike forhandlingsområdene.

Generelt

Lønnsoppgjøret 2020 – datoer for forhandlingene

Lønnsoppgjøret utsettes til høsten (13.03.20)

TBU utsetter endelig rapport til juni (16.03.20)

Staten

Unio: Partene i staten oppfordrer til å bruke partssamarbeidet også lokalt (26.03.20)

Unio: Midlertidig avtale om arbeidstid i staten forlenget ut mai (28.04.20)

Avtale mellom de sentrale partene i staten med bakgrunn i koronapandemien 2020 (pdf)

Unio: Midlertidig avtale om arbeidstid i staten (16.03.20)

Tilleggsprotokoll til fleksitidsavtalen, om avregningsperiode (pdf) (26.03.20)

Lønnsoppgjøret i staten utsettes til høsten (19.03.20)

Abelia

Overenskomsten reforhandles høsten 2020 / vinteren 2021.

De lokale forhandlingene 2020 gjennomføres når resultatet fra frontfaget er kjent.

Spekter

Lønnsoppgjøret for Spekter-virksomheter utsettes (17.03.20)

Avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid – alle områder (pdf) (23.03.20)

Avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid – område 10, 11 og 13 (pdf) (17.03.20)

Avtale om avvikende arbeidstidsordninger – område 10 og 13 (23.03.20)

Avtale om avvikende arbeidstidsordninger – område 11 (23.03.20)

Midlertidige endringer i pensjonsbestemmelsene for ansatte med offentlig tjenestepensjon (pdf) (18.03.20)

Virke

Virke: Tariffoppgjøret utsettes (13.03.20)

KS

Lønnsavtalene i kommunene videreføres, oppgjøret får ny frist (16.03.20)

Oslo kommune

Utvidede rammer for overtid i Oslo kommune (18.03.20)

Kirken (KA)

Felles uttalelse: Vi står sammen om et felles løft for å løse oppgavene (25.03.20)

Avtaler på KA-området videreføres (18.03.20)

  • Del denne siden: