Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (september 2016)

(22.09.16) Hovedstyret har vært på studietur i Stockholm 15.–16. september, der styret hadde møter med RISE, Research Institutes of Sweden og med vår søsterorganisasjon SULF, Sveriges universitetslærere og forskere.

Styremøte

Studieturen ble kombinert med styremøte, der Hovedstyret behandlet et første utkast til ny lønnspolitisk strategi for Forskerforbundet og hadde en foreløpig drøfting om revisjon av politikkdokumentene for stipendiater og postdoktorer.

Representasjon i Unio stat

Ellen Karoline Dahl (UiT) ble oppnevnt som ny representant i forhandlingsutvalget Unio stat fra 1. oktober 2016. Hun overtar plassen etter Kristian Mollestad (UiO), som går ut av forhandlingsutvalget grunnet jobbskifte.

Ansvarsforholdene ved politisk streik

Hovedstyret diskuterte organisasjonens ansvar for ulike former for aksjoner i lokal regi, og fattet følgende vedtak:

«Lokallag i Forskerforbundet kan gjennomføre lovlige sympatiaksjoner og demonstrasjonsaksjoner. Forut for beslutning om aksjon må lokallaget konsultere Forskerforbundet sentralt.»

Høring – varsling

Det ble vedtatt en høringsuttalelse om forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling.

Videre sto regnskapsrapport for første halvår 2016 og halvårsrapport for gjennomføring av handlingsplanen for 2016 på dagsorden på styremøtet.

Neste styremøte avholdes torsdag 27. oktober.

  • Del denne siden: