Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (september 2015)

(15.09.15) Forskerforbundets Hovedstyre besøkte universitetsbyen Oxford 9.–11. september. På styremøtet ble siste finpuss på sakspapirene til representantskapsmøtet gjort. Sakspapirene skal sendes ut 22. september.

Hovedstyret behandlet reviderte versjoner av forslag til beretning 2013–2015, forslag til vedtektsendringer, forslag til verdiplattform og arbeidsprogram 2016–2018 og forslag til budsjett og kontingentsatser for 2016, 2017 og 2018.

Hovedstyret innstilte også på bl.a. dagsorden, forretningsorden og valgreglement for representantskapet. Forskerforbundets representantskap møtes 20.–21. oktober 2015.

I tillegg til saksforberedelser til representantskapsmøtet drøftet Hovedstyret karrierepolitikk for vitenskapelig personale i universitets- og høyskolesektoren. Drøftingen tok utgangspunkt i rapporten fra en arbeidsgruppe i Universitets- og høgskolerådet.

Neste styremøte avholdes 8. oktober 2015.

Her finner du innkalling og referat fra styremøtene.

  • Del denne siden: