Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (september 2014)

(17.09.14) Forskerforbundets Hovedstyre har uttalt seg om regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. På styremøtet 11. september drøftet Hovedstyret også status for den lønnspolitiske strategien, og status for de prioriterte arbeidsoppgavene i 2014.

I uttalelsen om endringer i arbeidsmiljøloven går Forskerforbundet mot alle forslag om å endre reglene for midlertidig tilsetting. Etter vårt syn er dagens regler i AML tilfredsstillende.

Resultatet av arbeidet med et forskerattraktivitetsbarometer ble lagt fram til drøfting, og Hovedstyret vedtok å videreføre samarbeidet med Evidente og NIFU i to år til. 

Hovedstyret vedtok mål og tiltak for arbeidet med rekruttering av flere studentmedlemmer til Forskerforbundet. Styret drøftet også medlemsrekruttering generelt, som ledd i en innledende diskusjon om fremtidig organisasjonsstruktur for forbundet.

Neste styremøte avholdes 22.-24. oktober i forbindelse med studietur til Brussel.

Her finner du innkalling og referat fra styremøtene.

  • Del denne siden: