Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (oktober 2016)

(03.11.16) Forskerforbundets Hovedstyre hadde møte 27. oktober. Hovedstyret behandlet blant annet et første utkast til ny lønnspolitisk strategi, en plan for revisjon av forbundets innovasjonspolitikk, og et utkast til ny likestillingspolitikk.

Forskerforbundets likestillingspolitikk og innovasjonspolitikk tas opp til endelig behandling på et senere styremøte.

Hovedstyret vedtok å oppnevne et ekspertutvalg med mandat å utarbeide et forslag til Forskerforbundets politikk for medlemmer i helsesektoren. Det ble også besluttet å sette i gang en evaluering av kampanjen Hjernekraftverk.

Et høringsutkast til ny lønnspolitisk strategi og en spørreundersøkelse om Hjernekraftverk-kampanjen vil bli sendt ut til lokallag og foreninger.

Hovedstyret vedtok følgende møteplan for 2017:

  • 25.–26. januar – Hovedstyremøte og prisutdeling for Hjernekraftprisen
  • 1.–2. mars – Hovedstyremøte og seminar
  • 28.–29. mars – Landsråd
  • 20. april – Hovedstyremøte
  • 14.–15. juni – Hovedstyremøte og institusjonsbesøk
  • 6.–7. september – Hovedstyremøte og studietur
  • 19. oktober – Hovedstyremøte
  • 14. desember – Hovedstyremøte

Her finner du innkalling og protokoll fra styremøtene.

  • Del denne siden: