Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (oktober 2014)

(27.10.14) Forskerforbundets Hovedstyre har vært på studietur i Brussel, og besøkt den norske EU-delegasjonen og EFTA-sekretariatet. Bruk av EØS-midlene i forskningsøyemed og Norges deltakelse i Horisont 2020 var blant temaene som ble tatt opp.

På styremøte i forbindelse med studieturen drøftet Hovedstyret blant annet utkast til verdidokument og arbeidsprogram for 2016-2018 og videre arbeid med organisasjonsutvikling.

Hovedstyret vedtok å justere retningslinjene for juridisk bistand til enkeltmedlemmer og å forenkle saksbehandlingen av søknader om OU- og prosjektmidler.

Innstillingen fra arbeidsgruppe som har vurdert tiltak overfor Forskerforbundets pensjonistmedlemmer blir sendt på høring til lokallagene.

Følgende møteplan for 2015 ble vedtatt:

Hovedstyrets møter:

  • 29. januar 2015
  • 26. februar 2015
  • 23. april 2015
  • 11.-12. juni 2015 (institusjonsbesøk)
  • 9.-11. september 2015 (studietur)
  • 8. oktober 2015
  • 3. desember 2015

Møte i Landsrådet:

  • 8.-9. april 2015

Møte i Representantskapet

  • 20.-21. oktober 2015

Neste styremøte avholdes 4. desember 2014.

Her finner du innkalling og referat fra styremøtene.

  • Del denne siden: