Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (september 2011)

(22.09.11) Forskerforbundets Hovedstyre var samlet til styremøte og styreseminar 15. og 16. september. Lønnspolitisk strategi og forberedelser til representantskapsmøte høsten 2012 sto på dagsorden.

Hovedstyret drøftet også innovasjonspolitikk, prioriteringer i statsbudsjettet for 2012 og vedtok en høringsuttalelse om Fagerberg-utvalgets innstilling (NOU 2011:6).

Hovedstyret hadde en første gjennomgang av utkast til nytt arbeidsprogram for perioden 2013-2015, som skal vedtas på representantskapsmøte høsten 2012.

Hovedstyret drøftet også det videre arbeidet med lønnspolitisk strategi og startet forberedelsene til tariffoppgjørene i 2012.

Hovedstyret har vedtatt følgende møteplan for 2012:

Hovedstyremøter avholdes 26. januar, 23. februar, 12. april, 7.–10. juni (studiereise/styreseminar), 29.–30. august (institusjonsbesøk), 11. oktober (inkl. møte med fagpolitiske foreninger) og 13. desember 2012.

Møte i Landsrådet avholdes 20.–21. mars 2012.
Representantskapsmøte avholdes 16.–17. oktober 2012.
Forskningspolitisk seminar avholdes 6. november 2012.