Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (september 2010)

(24.09.10) Forskerforbundets Hovedstyre har vedtatt en handlingsplan for postdoktorer, drøftet forskningsbasert undervisning, diskutert prioriteringer i statsbudsjettet for 2011 og startet planleggingen av tariffoppgjørene i 2011 og 2012.

På Hovedstyrets møte i Stockholm 18. september ble det vedtatt en handlingsplan for postdoktorer for perioden 2010–2012. Planen vil bli publisert i skriftserien og lagt ut på nettsidene.

Hovedstyret oppsummerte tariffoppgjørene 2010 og startet drøftingene av krav og forventninger til tariffoppgjørene 2011 og 2012. Prioriteringer i forbindelse med statsbudsjettet 2011 ble diskutert. Statsbudsjettet legges fram 5. oktober.

Forskningsbasert undervisning

Hovedstyret drøftet begrepet forskningsbasert undervisning og fattet følgende vedtak:

”Prinsippet om forskningsbasert undervisning er et lovfestet krav til undervisningen ved universitetene og høyskolene. Dette innebærer at alle ansatte som er involvert i undervisningen må være ansatt i kombinerte stillinger med rett til FoU. Vitenskapelig ansatte i førstestilling og professorstilling skal bruke minimum 50% av arbeidstiden til FoU, og vitenskapelig ansatte i øvrige kombinerte stillinger skal sikres minimum 30% av arbeidstiden til FoU.

Forskningsbasert undervisning foregår når vitenskapelig ansatte underviser innen sitt forskningsområde eller tilgrensende fagfelt, og når deres forskerkompetanse, forskererfaring og forskerinnsikt betyr noe for undervisningen. Forskningsbasert undervisning kan være formidling av etablert kunnskap, av ny anerkjent kunnskap eller av forskningsresultater som nettopp er blitt kjent. Begrepene omfatter også veiledning innen den ansattes fag.”

Møteplan 2011

Hovedstyret har fastsatt møteplanen for 2011. Hovedstyret har møter 27. januar, 3. mars, 13.–14. april (med institusjonsbesøk), 16. juni, 15.–18. september (med studietur utenlands), 27. oktober og 15. desember. Det blir møte i Landsrådet 14.–15. mars 2011, mens neste års Forskningspolitisk seminar arrangeres tirsdag 22. november 2011.

Nytt medlem i valgkomiteen

Hovedstyret har valgt Torill Marie Rolfsen som nytt medlem av Forskerforbundets valgkomité 2010–2012 etter Tanya Nymo som trakk seg fra komiteen da hun ble ansatt i det sentrale sekretariatet. Valgkomiteen består etter dette av Randi Godø (Nasjonalmuseet), Arnfinn Nes (Bioforsk), Cecilia Rockwell (Universitetssykehuset Nord-Norge), Sigurd Rysstad (UMB), Ole Jakob Sørensen (Høgskolen i Nord-Trøndelag) og Torill Marie Rolfsen (UiO).