Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (oktober 2017)

(27.10.17) Forskerforbundets Hovedstyre har vedtatt et første innspill til statsbudsjettet for 2019 og drøftet et første utkast til forbundets arbeidsprogram for perioden 2019–2021.

På styremøtet 19. oktober ble også studentenes plass i forbundets organisasjonsstruktur tatt opp til første gangs behandling.

Andre saker på dagsorden var Hjernekraftverkkampanjens innretning i 2018, foreningenes fagpolitiske bidrag og driftsdyktighet, og deltakelse på Unios representantskapsmøte og konferanse 5.–6. desember 2017.

Hovedstyret vedtok følgende møteplan for 2018:

  • 25. januar – Hovedstyremøte og prisutdeling for Hjernekraftprisen
  • 1. mars – Hovedstyremøte
  • 20.–21. mars – Landsråd
  • 13. april – Hovedstyremøte
  • 6.–7. juni – Hovedstyremøte og institusjonsbesøk
  • 6. september – Hovedstyremøte
  • 16.–17. oktober – Representantskapsmøte
  • 1. november – Hovedstyremøte
  • 13. desember – Hovedstyremøte

Neste styremøte avholdes 14. desember.

Her finner du innkalling og protokoll fra styremøtene.

  • Del denne siden: