Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (oktober 2012)

(23.10.12) Forskerforbundets Hovedstyre har hatt en første drøfting av Forskerforbundets krav og prioriteringer til mellomoppgjøret i staten 2013.

På Hovedstyrets møte 11. oktober ble også utkast til lønnspolitisk strategidokument drøftet, samt forslag til lobbystrategi i forbindelse med partienes programarbeid før stortingsvalget 2013.

Hovedstyret vedtok også kommentar til evalueringen av Norges forskningsråd, og fordelingen av statlige OU-midler for 2013 mellom sentrale og lokale kurs.

Astri Ottesen ble enstemmig utnevnt til æresmedlem i Forskerforbundet.