Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (oktober 2010)

(12.11.10) Forskerforbundets Hovedstyre har vedtatt en høringsuttalelse om ny rammeplan for ingeniørutdanning, diskutert fordeling av tid til FoU og vedtatt nye retningslinjer for tildeling av OU-, prosjekt- og geomidler til lokallagene.

På Hovedstyrets møte 28. oktober ble det vedtatt en høringsuttalelse om forslag til ny rammeplan for ingeniørutdanning.

Hovedstyret vedtok også et justert mandat for Forskerforbundets Opphavsrettsutvalg:

"Forskerforbundets Opphavsrettsutvalg skal være et rådgivende organ for Forskerforbundets Hovedstyre i prinsipielle saker av opphavsrettslig og annen immateriellrettslig karakter, som har sammenheng med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Opphavsrettsutvalget skal også være et rådgivende organ for Hovedstyret i saker som gjelder medlemmenes akademiske frihet og deres ytringsfrihet i arbeidsforhold. Utvalget skal ha representanter for både rettighetshavere og brukere, samt medlemmer med høy kompetanse innen de aktuelle saksfeltene."

I forbindelse med at Forskerforbundet sentralt skal overta føring av regnskap for lokallag og foreninger fra 1.1.2011 var det behov for å justere retningslinjene for tildeling av reisestøtte til lokallag med stor geografisk spredning, tildeling av prosjektmidler, bruk av OU-midler i staten og bruk av OU-midler i Abelia. De nye retningslinjene er lagt ut på ekstranettet.