Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (mars 2011)

(15.03.11) Forskerforbundets Hovedstyre har vedtatt krav til tariffoppgjørene 2011 og prioriterte arbeidsoppgaver for 2011. Kravene er sendt inn til Unio.

Unio-styret vedtar sin inntektspolitiske uttalelse for 2011 i styremøtet 15. mars. Denne vil danne grunnlaget for de ulike kravene som skal vedtas av forhandlingsutvalgene innenfor hvert tariffområde.

Årets lønnsforhandlinger i tariffområdene stat, KS og Oslo kommune starter 27. april. Fristen for å komme til enighet er natt til 1. mai.

På styremøtet i Forskerforbundet 2.-3. mars 2011 behandlet Hovedstyret også søknader om prosjektmidler og reisestøtte for 2011, og til sammen 1,8 mill kr ble bevilget til lokale aktiviteter.

Hovedstyret behandlet foreløpig driftsregnskap for 2010, justert budsjett for 2011 og drøftet prinsipper for avsetning til sikringsfondet.

Notatet "Prioriterte arbeidsoppgaver 2011" vil bli distribuert til lokallag og foreninger når det er ferdigstilt.