Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (juni 2012)

(19.06.12) Forskerforbundets Hovedstyre har hatt en første evaluering av årets tariffoppgjør og streiken i stat og kommune. Hovedstyret har også kommentert rapport om dimensjonering av doktorgradsutdanningen i Norge.

På Hovedstyrets møte 13. juni ble det også tildelt 1,2 mill kr i statlige OU-midler til tillitsvalgtopplæring høsten 2012.

Evalueringen av streiken vil fortsette på halvdagssamling for berørte tillitsvalgte onsdag 27. juni.

Som ledd i forberedelsene til høstens representantskapsmøte behandlet Hovedstyret utkast til beretning 2010-2012, arbeidsprogram 2013-2015, budsjett 2013-2015 og forslag til vedtektsendringer.

Endelig innstilling i sakene som skal behandles på representantskapsmøtet 16.-17. oktober skjer på styremøtet 29.-30. august.