Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (juni 2011)

(17.06.11) Forskerforbundets Hovedstyre har drøftet Fagerberg-utvalgets innstilling, vedtatt en revidert handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia og tildelt ekstra OU-midler for høsten 2011.

På Hovedstyrets møte 16. juni, som var det siste møtet før sommeren, vedtok Hovedstyret også en investeringsstrategi for Forskerforbundet. Strategien er utarbeidet i samarbeid med Grieg Investor.

For å vurdere ønskeligheten av en ny særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høgskolene, samt drøfte de ulike aspektene ved en eventuell ny avtale, nedsettes det en arbeidsgruppe på fire personer hvorav tre tillitsvalgte og en fra sekretariatet. Arbeidsgruppen avgir sin innstilling innen 31. desember 2011.

Hovedstyret behandlet de fagpolitiske foreningenes egenevalueringer, og drøftet videre arbeid fram mot Representantskapet 2012. Et notat om rekrutteringssituasjonen og fremtidig medlemsrekruttering til Forskerforbundet ble også behandlet.

Lokallag og foreninger i det statlige tariffområdet fikk tildelt til sammen 931.110 kr i OU-midler til tillitsvalgtopplæring i høst. Det ble også tildelt 82.000 til lokallag i Abelia-området. De berørte lokallag og foreninger blir tilskrevet om tildelingen.

Hovedstyret behandlet en ny søknad om øknomisk støtte fra professor Arnved Nedkvitne, og fattet følgende vedtak:
"Hovedstyret opprettholder sitt tidligere vedtak og søknaden avslås."