Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (januar 2013)

(01.02.13) Forskerforbundets nye Hovedstyre var samlet til sitt første styremøte 31. januar. Hovedsakene på møtet var tariffoppgjørene og prioriterte arbeidsoppgaver i 2013. Jan Hongslo (Folkehelseinstituttet) ble gjenvalgt som nestleder.

Hovedstyrets Arbeidsutvalg består dermed av leder Petter Aaslestad og nestleder Jan Hongslo.

Hovedstyret drøftet mulige opplegg for å etablere regelmessige kandidatundersøkelser blant PhD-utdannede, men besluttet å ikke gå videre med dette forslaget på nåværende tidspunkt.

Hovedstyret vedtok å videreføre Forskerforbundets opphavsrettsutvalg for perioden 01.01.2013–31.12.2014. Utvalget består av Olav Torvund (leder), Hilde Trygstad, Helge Rønning og Forskerforbundets leder Petter Aaslestad som går inn som nytt medlem av utvalget. Forhandlingssjef Frank O. Anthun fortsetter som utvalgets sekretær.

Det ble besluttet at Hovedstyrets studietur 2013 legges til København (11.-13. september) og årets institusjonsbesøk til Tromsø (24.-25. oktober).

Hovedstyret har sitt neste møte 28. februar 2013. I forlengelsen av dette styremøtet blir det årlige møtet mellom Hovedstyret og de fagpolitiske foreningene avholdt.