Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (januar 2012)

(30.01.12) Forskerforbundets Hovedstyre var samlet til årets første styremøte 25. og 26. januar. Hovedsakene på dette møtet var lønnspolitisk strategi, tariffoppgjørene 2012 og prioriterte arbeidsoppgaver 2012.

Hovedstyret drøftet også AFI-rapporten om tidsbruk i universitets- og høyskolesektoren, innføring av et forskerattraktivitetsbarometer, innspill til statsbudsjettet 2013 og saker til årets møte i Landsrådet (20.-21. mars 2012)

Hovedstyret anser at det ikke er aktuelt å gjennomføre en omgjøring av Forskerforbundets Landsråd til et Landsstyre. Hovedstyret går derfor inn for å beholde dagens ordning med et Landsråd som øverste rådgivende organ mellom representantskapsmøtene.

Det ble gitt en presentasjon av medlemsundersøkelsen som ble gjennomført blant nåværende og tidligere medlemmer høsten 2011.

Det ble besluttet at Hovedstyrets studietur 2012 legges til Paris (7.-10. juni) og årets institusjonsbesøk til Oslo-området (29.-30. august).

Hovedstyret har sitt neste møte 23. februar 2012.