Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (januar 2010)

(15.01.10) Forskerforbundets Hovedstyre har gjenvalgt Randi Halveg Iversby som nestleder. Iversby er overbibliotekar ved Det juridiske fakultetsbibliotek, Universitetet i Oslo.

Hovedstyret har vedtatt at leder Bjarne Hodne og nestleder Randi Halveg Iversby skal utgjøre Hovedstyrets Arbeidsutvalg i 2010. Generalsekretær Sigrid Lem er sekretær for AU.

På Hovedstyrets første møte 14. januar ble det også valgt nye representanter til Unios forhandlingsutvalg. Bjarne Hodne (Hovedstyret), Sigrid Lem (sekretariatet), Eirik Rikardsen (sekretariatet) og Kristian Mollestad (Hovedtillitsvalgt ved UiO) skal representere Forskerforbundet i Unio-Stat i perioden 2010-2011. 

Hovedstyret vedtok notatet "Pirioriterte arbeidsoppgaver 2010" som angir hvilke prioriterte tiltak Hovedstyret og sekretariatet vil gjennomføre i 2010 for å oppfylle målene i arbeidsprogrammet.

Andre saker som ble behandlet på Hovedstyrets første møte var en foreløpig drøfting av Forskerforbundets krav til Unio i forbindelse med tariffoppgjørene 2010, drøfting av mandat og sammensetning av et lønnspolitisk utvalg, Forskerforbundets uttalelse om stortingsmelding 44 Utdanningslinja, og opptak av Foreningen for midlertidig ansatte arkeologer (MAARK) som ny fagpolitisk forening i Forskerforbundet.