Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (februar 2013)

(14.03.13) Forskerforbundets hovedstyre har vedtatt krav til tariffoppgjørene i offentlig sektor 2013 og drøftet fusjoner i og mellom universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren.

På styremøtet 28. februar vedtok Hovedstyret også notatet "Prioriterte arbeidsoppgaver for Forskerforbundet 2013" og justert budsjett for 2013; og tildelte 1,7 mill kr i prosjektmidler til lokallag og foreninger.

Hovedstyret hadde også en ny drøfting av mulig etablering av et forskerattraktivitetsbarometer.

Neste styremøte er 17. april 2013.

Notatet "Prioriterte arbeidsoppgaver 2013" vil bli distribuert til lokallag og foreninger når det er ferdigstilt.

  • Del denne siden: