Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (februar 2012)

(24.02.12) Forskerforbundets Hovedstyre var samlet til styremøte 23. februar. Blant sakene som ble behandlet var Forskerforbundets krav til tariffoppgjørene 2012, innovasjonspolitikk og innspill til den kommende stortingsmeldingen om forskning.

Hovedstyret drøftet også AFI-rapporten om tidsbruk i universitets- og høyskolesektoren, utkast til nytt arbeidsprogram for Forskerforbundet 2013-2015 og lønnspolitisk strategi.

Utkastet til nytt arbeidsprogram har vært ute til høring i organisasjonen, og skal videre behandles av Landsrådet 20.-21. mars 2012. Endelig vedtak gjøres på representantskapsmøtet 16.-17. oktober 2012.

Hovedstyret vedtok et justert budsjett for 2012, og behandlet søknader om prosjektmidler og reisemidler. Til sammen ble det tildelt 1,575 mill kr i prosjektmidler til lokallag og foreninger og 300 000 kr i reisemidler til geografisk spredte lokallag. Disse blir tilskrevet om tildelingen så snart som mulig.

Hovedstyret har sitt neste møte 12. april 2012.