Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (februar 2010)

(22.02.10) Hovedstyret har drøftet Forskerforbundets krav til tariffoppgjørene 2010, behandlet søknader om prosjektmidler og vedtatt ny handlingsplan for stipendiater.

På Hovedstyrets møte 18. februar ble Forskerforbundets detaljerte krav til tariffoppgjørene i offentlig sektor 2010 drøftet. Fristen for å sende inn kravene til Unio er 5. mars.

Hovedstyret vedtok en ny handlingsplan for Forskerforbundets arbeid for stipendiater i perioden 2010-2012. Den nye handlingsplanen vil bli publisert så snart den er ferdig korrekturlest etter Hovedstyrets behandling.

Hovedstyret tildelte 1,45 mill kr i prosjektmidler til lokallag og fagpolitiske foreninger og 275 000 kr i reisestøtte til geografisk spredte lokallag. Disse midlene er satt av i Forskerforbundets budsjett og tildeles etter søknad innenfor gitte retningslinjer.

Forslag til nye retningslinjer for juridisk bistand til enkeltmedlemmer og notat om bruken av "særlig uavhengig stilling" ble drøftet, og tas opp til ny behandling på Hovedstyrets neste møte 22. april.

Det ble orientert om status for arbeidet med mulig samarbeidsavtale med Amnesty International og om arbeidet i det såkalte Handlingsromutvalget.