Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (desember 2012)

(19.12.12) Forskerforbundets Hovedstyre har drøftet krav og prioriteringer til tariffoppgjørene 2013, vedtatt innspill til statsbudsjettet 2014 og tildelt OU-midler for 2013.

Det ble tildelt til sammen 6,9 millioner kr i OU-midler til arrangementer i regi av lokallag og foreninger i 2013. Tildelingsbrev sendes ut så snart som mulig.

På Hovedstyrets møte 13. desember ble også lønnspolitisk strategidokument og tilhørende handlingsplaner vedtatt.

Hovedstyret evaluerte og oppsummerte høstens representantskapsmøte og Forskningspolitisk seminar.

Generalsekretæren fikk fullmakt til å kreve inn overskytende driftsmidler fra lokallagene per 31.12.12, i tråd med tidligere vedtak i representantskapet.

Hovedstyremedlem Jan Hongslo foreslås som Forskerforbundets representant til NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet.

Styremøtet 13. desember 2012 var det siste i inneværende valgperiode. Fra 1. januar 2013 overtar det nye Hovedstyret som ble valgt på representantskapsmøtet i oktober.