Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (desember 2011)

(20.12.11) Forskerforbundets Hovedstyre var samlet til årets siste styremøte 15. desember. Hovedsakene på dette møtet var lønnspolitisk strategi og nytt arbeidsprogram for perioden 2013–2015.

Hovedstyret hadde en siste gjennomgang av utkast til nytt arbeidsprogram for perioden 2013–2015, som skal vedtas på representantskapsmøtet høsten 2012. Utkastet til nytt arbeidsprogram blir sendt på høring til lokallag og foreninger i uke 1, med høringsfrist fredag 10. februar 2012.

Hovedstyret drøftet også det videre arbeidet med Forskerforbundets lønnspolitiske strategi. Det ble besluttet å videreføre den lønnspolitiske strategien som ble vedtatt av Representantskapet 2009, med noen endringer og tillegg.

Hovedstyret gjenvalgte seniorforsker Jan Hongslo som nestleder for 2012. Sammen med leder Bjarne Hodne utgjør han Hovedstyrets Arbeidsutvalg.

Hovedstyret behandlet også søknader om statlige OU-midler og tildelte i alt 6,6 millioner kroner til lokal tillitsvalgtopplæring i 2012.

Hovedstyret har sitt neste møte 25.–26. januar 2012.