Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (desember 2010)

(13.12.10) Forskerforbundets Hovedstyre har valgt Jan Hongslo som nestleder for 2011. Hongslo, som er forsker ved Folkehelseinstituttet, har lang erfaring som lokal tillitsvalgt og ett års fartstid som medlem av Hovedstyret.

På årets siste møte torsdag 9. desember behandlet Hovedstyret søknader om statlige OU-midler og tildelte 6,2 mill kr til lokal tillitsvalgtopplæring i 2011. Som en overgangsordning vil det bli arrangert en ekstra søknadsrunde for høsten 2011. Lokallag og foreninger vil få mer informasjon om dette.

Hovedstyret fikk en orientering om status for prosjektet for sentral overtakelse av føring av lokallags- og foreningsregnskap og drøftet forberedelser av større saker til neste møte i Representantskapet høsten 2012.

Hovedstyret fikk en orientering fra lønnspolitisk utvalg og drøftet tariffoppgjørene 2011.

Forskerforbundets Opphavsrettsutvalg ble gjenoppnevnt for en toårsperiode. Opphavsrettsutvalget består av:

  • Professor Olav Torvund, UiO (leder)
  • Professor Bjarne Hodne, Forskerforbundets leder
  • Hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmets høgskole
  • Advokat Brita Alsos, Forskerforbundet
  • Professor Helge Rønning, UiO
  • Forhandlingssjef Frank O. Anthun, Forskerforbundet (sekretær)

Opphavsrettsutvalget skal være et rådgivende organ for Forskerforbundets Hovedstyre i prinsipielle saker av opphavsrettslig og annen immateriellrettslig karakter, og i saker som gjelder medlemmenes akademiske frihet og deres ytringsfrihet i arbeidsforhold.

Neste møte i Hovedstyret finner sted 27. januar 2011.