Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (august 2012)

(19.09.12) Forskerforbundets Hovedstyre har avgitt sin innstilling i sakene som skal behandles på Representantskapsmøtet 16.-17. oktober. Sakspapirene ble sendt ut 18. september.

Som ledd i forberedelsene til høstens representantskapsmøte sluttbehandlet Hovedstyret utkast til beretning 2010-2012, arbeidsprogram 2013-2015, budsjett 2013-2015 og forslag til vedtektsendringer.

På Hovedstyrets møte 30. august ble det også orientert om Rikslønnsnemndas kjennelse i tariffoppgjøret i staten, og om status for lønnspolitisk strategi samt vedtatte kampanjer.

Hovedstyret drøftet etableringen av et forskerattraktivitetsbarometer, samt ulike måter å synliggjøre forskningsformidlingens betydning for innovasjon og verdiskaping. Hovedstyret vedtok også kommentarer til NIFUs evaluering av forskerutdanningen i Norge.