Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (april 2012)

(20.04.12) Forskerforbundets Hovedstyre var samlet til styremøte 12. april. Blant sakene som ble behandlet var Forskerforbundets krav til tariffoppgjørene 2012 og forslag til rekrutteringsplan for Forskerforbundet.

Hovedstyret drøftet også rapportene "Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 2020" og "Én PhD-grad for fremtidens behov. Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse". Begge er utgitt av Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Videre arbeid med problemstillingene midlertidighet i UH-sektoren og tid til FoU ble også drøftet, det samme ble det videre arbeidet med Lønnspolitisk strategi og Hjernekraftverk-kampanjen.

Hovedstyret har sitt neste møte 7.-10. juni 2012.