Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (april 2011)

(26.04.11) Forskerforbundets Hovedstyre har uttalt seg om ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag og kommet med innspill til EU-kommisjonens grønnbok om fremtidig europeisk forskningspolitikk.

Hovedstyret var samlet til møte i Kristiansand 13. og 14. april. Styremøtet ble kombinert med besøk og møter med tillitsvalgte ved Agderforskning og Universitetet i Agder samt ledelsen ved UiA.

Hovedstyret behandlet også Forskningsrådets forslag til tydeliggjøring av den akademiske friheten for forskere utenfor UH-sektoren. Denne uttalelsen er ikke ferdigstilt.

Det ble besluttet å sende et informasjonsskriv til lokallagene ved statlige universiteter og høyskoler om bruken av begrepet særlig uavhengig stilling for vitenskapelig ansatte.

Forskningspolitisk seminar 2011 arrangeres 22. november. Tema for årets seminar er forskningsfinansiering.

Hovedstyret behandlet også endelig driftsregnskap for 2010, periodisert budsjett for 2011 og drøftet strategi for plassering av midler.