Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (april 2010)

(28.04.10) Hovedstyret har drøftet Forskerforbundets krav i et eventuelt justeringsoppgjør i staten 2010, og vedtatt nye retningslinjer for juridisk bistand til enkeltmedlemmer.

På Hovedstyrets møte 22. april ble Forskerforbundets prioriteringer og krav i et eventuelt justeringsoppgjør i staten drøftet. Hovedstyret ga Arbeidsutvalget fullmakt til å utforme de endelige kravene når størrelsen på avsetningene er klar.

Det ble vedtatt nye og mer detaljerte retningslinjer for Forskerforbundets juridiske bistand til enkeltmedlemmer. Hensikten med de endrede retningslinjene er ikke å endre dagens praksis, men å gjøre retningslinjene tydeligere og lettere å forstå.

De nye retningslinjene finner du her: www.forskerforbundet.no/bistand

Hovedstyret drøftet også et utkast til samarbeidsavtale mellom Forskerforbundet og Amnesty International Norge. Avtalen vil bli tatt opp til ny behandling på Hovedstyrets neste møte i juni.

Hovedstyret fikk en orientering om arbeidet i Handlingsromutvalget og drøftet spesielt hvordan Forskerforbundet kan være pådriver for at utvalgets anbefalinger blir fulgt opp.