Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (mars 2017)

(10.03.17) Forskerforbundets Hovedstyre har behandlet lønnspolitisk strategi 2017–2019, rapport om nytt lønnssystem i staten, evaluering av lokale forhandlinger i staten 2016 og overordnede krav til Unio i mellomoppgjøret 2017.

Den nye lønnspolitiske strategien skal sluttbehandles på neste møte 20. april.

Hovedstyret vedtok også høringsuttalelse om rapporten «Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator» som Kunnskapsdepartementet har sendt på høring.

Hovedstyret vedtok å støtte March for Science Norway og oppfordrer medlemmer til å delta på markeringene 22. april.

Christina Kjeserud er oppnevnt som ny studentrepresentant og Kirsti Seljenes som vararepresentant for perioden 15.03–31.12.2017. Kjeserud tar en mastergrad i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo, mens Seljenes studerer profesjonsstudiet i psykologi ved UiT. Studentrepresentanten skal bistå sekretariatet i arbeidet med studentrekruttering, samt bidra til å vurdere fremtidig innplassering av studentene i Forskerforbundets organisasjonsstruktur.

På grunn av fusjonene i UH-sektoren manglet det en delegat til Landsrådet fra valgkretsen Høgskoler – statlige. Etter forslag fra sektorseminaret for høyskolene har Hovedstyret oppnevnt Forskerforbundet ved Høgskolen i Innlandet som ny delegat i Landsrådet ut valgperioden.

Hovedstyrets institusjonsbesøk i juni legges til Kristiansand-området med utgangspunkt Universitetet i Agder, og studieturen i september legges til Brussel.

Her finner du innkalling og protokoll fra styremøtene.

  • Del denne siden: