Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (mars 2016)

(11.03.16) Hovedstyret drøftet blant annet overordnede krav til Unio i hovedoppgjøret 2016 og høringsuttalelse om rapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra» på styremøtet 3. mars 2016.

Andre saker som ble behandlet på styremøtet var dagsorden for årets møte i Landsrådet, opplegg for gjennomgang av Forskerforbundets organisasjonsstruktur og opplegg for årets institusjonsbesøk 9.–10. juni og studietur 15.–16. september.

Hovedstyret oppnevnte Amalie Berg, masterstudent i solcellefysikk ved Universitetet i Oslo som studentrepresentant i Forskerforbundet i perioden 1. april 2016 til 1. april 2017. Hun vil bistå sekretariatet i det videre arbeidet med studentrekruttering og innplassering av studentene i Forskerforbundets organisasjonsstruktur.

Hovedstyret drøftet mandat for to interne ekspertgrupper som skal gi innspill til Hovedstyret i arbeidet med de kommende stortingsmeldingene om humaniora og om kvalitet i høyere utdanning.

  • Del denne siden: