Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (mai 2016)

(18.05.16) På styremøtet 12. mai vedtok Hovedstyret Forskerforbundets innspill til den kommende stortingsmeldingen om humaniora.

Forskerforbundets opphavsrettsutvalg ble gjenoppnevnt for en ny periode (ut 2016). Professor Olav Torvund fortsetter som leder av utvalget.

Hovedstyret vedtok at Forskerforbundet skal søke støttemedlemskap i nettverket Scholars at Risk (SAR). Scholars at Risk (SAR) er et internasjonalt nettverk med om lag 400 universiteter og høgskoler i 39 land, og har som hovedformål å beskytte truede forskere og fremme akademisk frihet og menneskerettigheter i akademia.

Det ble også vedtatt en tidsplan for organisasjonsutredningen som skal gjennomføres i perioden fram mot representantskapsmøtet høsten 2018.

Hovedstyret godkjente Forskerforbundets regnskap for 2015 og vedtok et revidert budsjett for 2016.

Her finner du innkalling og referat fra styremøtene.

  • Del denne siden: