Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt fra Hovedstyret (juni 2017)

(19.06.17) Forskerforbundets Hovedstyre har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede og gi innspill i forbindelse med arbeidet med nytt lønnssystem i staten.

Arbeidsgruppen er oppnevnt til utgangen av 2018, og består av:

 • Kjell Erik Lommerud, UiB
 • Kristin Dæhli, NTNU
 • Hugues Verdure, UiT
 • Stig Ove Hjelmevoll, Barents NaturGass
 • Observatør: Ellen Karoline Dahl, UiT/Hovedstyret.
 • Sekretær: forhandlingssjef Jorunn Solgaard

Hovedstyret hadde en evaluering av årets møte i Landsrådet.
Hovedstyret drøftet saken og vil i sitt videre arbeid særlig prioritere:

 • Hovedstyrets synlighet
 • Arbeidet med medbestemmelse
 • Organisasjonsutvikling
 • Cellekontorer vs. åpent landskap.

Hovedstyret evaluerte kampanjen Hjernekraftverk og ga signaler om omfang og innretning for kampanjen videre.

Det ble vedtatt retningslinjer for tildeling av reisestipend, og Hovedstyret behandlet driftsregnskapet for 1. kvartal 2017.

Program og deltakelse på Arendalsuka, orientering om Forskerforbundets internasjonale engasjement og status for tariffoppgjørene 2017 sto også på dagsorden.

Hovedstyret på besøk hos lokallaget ved UiA.

Møtet ble kombinert med besøk hos noen av våre lokallag i Kristiansand – her fra Universitetet i Agder.

Neste styremøte kombineres med studietur til Brussel 6. og 7. september.

Her finner du innkalling og protokoll fra styremøtene.

 • Del denne siden: